Andelsboligforeningen blev stiftet i 2002 på baggrund af, at den tidligere ejer af ejendommen ville sælge de to boligblokke. Usikkerheden omkring et skifte til en ny ejer gjorde, at en del af lejerne fandt sammen, så dannelsen af en Andelsboligforening kunne blive en realitet og det skabte et godt fællesskab blandt beboerne.

Dette fællesskab til trods for stor forskellighed i alder og mennesketyper danner nu rammen om en hyggelig og rar lille Andelsboligforening, hvor hensynsfuldhed og ansvarlighed præger kulturen. Vi håber, at du vil være med i dette fællesskab og bidrage til, at den eksisterende kultur kan fortsætte.

Nogle beboere har boet her siden Ejendommen blev bygget – andre i rigtig mange år og nogle er næsten lige flyttet ind. Vi kan være meget forskellige ang. vores følelser og engagement for Foreningen, men fælles for os alle skal være, at A/B Englandsvej er vores hjem.

Foreningens Husorden er det fundament der gør, at alle har nogle rammer at bevæge sig indenfor. Vi har en grænsesættende kommunikationskultur, hvis det er nødvendigt og det kræves, men grundlæggende har Foreningen ”højt til loftet” og balancerer fint mellem på den ene side; hensyntagen til hinanden og det faktum at her er meget lydt og på den anden side; forståelsen for at vi er levende mennesker, der bor her.

Oprindeligt er de to blokke 199 og 201 fra 1960 og 61, hvilket betyder at man ikke kan forvente en top moderne ejendom, men man kan forvente en ejendom, hvor der tages hånd om vedligeholdelsen på fornuftig vis.

En gang årligt – i maj eller juni afholdes den ordinære generalforsamling i kælderen 201. Vi håber meget, at du vil deltage, da Generalforsamlingen er selve kernen for A/B Englandsvej. Her er det også muligt at andelshaverne kan komme med forslag til f.eks. forbedringer, som man kunne ønske sig, og som der så kan blive stemt om på god og demokratisk vis. – Det er således Bestyrelsens fornemste opgave at varetage Generalforsamlingens beslutninger!

Vi kan tilbyde pæne og rare omgivelser, hvor haven er til fri afbenyttelse under ansvar for alle beboere og deres eventuelle gæster.